School- en koersplan

 

Scholen leggen hun ambities, ontwikkelpunten en borgingstrajecten (dat wat al goed gaat maar nog wat extra aandacht nodig) vast in een schoolplan. Dit schoolplan, dat nu betrekking heeft op de periode 2019-2023, wordt samengesteld vanuit de diverse geledingen van het team (alle leerkrachten, de intern begeleider en de directie) in samenspraak met de medezeggenschapsraad en het domein Onderwijs van Stichting Kindante. Elk afzonderlijk schooljaar wordt een aantal speerpunten  "bij de horens" gepakt die bij de visie en de ontwikkeling van dat moment en de nabije toekomst horen en dus gedurende 1 jaar aandacht krijgen tijdens teamvergaderingen, studiemomenten en de praktische uitvoering in de klas.

Het schoolplan als geheel kunt u hieronder lezen:

Schoolplan Aan de Meule


Het koersplan van 2022-2023 kunt u hier lezen:

Koersplan Aan de Meule


Heeft u daar vragen over, dan kunt u daarmee terecht op school én bij de MR.