Geert-Jan Hanssen- groep 8 en vertrouwenspersoon

werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
op dinsdag huiswerkbegeleiding van 15.00- 16.00