Overblijven op OBS Aan de Meule

We hebben op onze school de mogelijkheid om tegen een vergoeding over te blijven, de tussenschoolse opvang (TSO).
Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Daarom ontvangen alle kinderen aan het begin van elk schooljaar een formulier waarop u kunt aangeven of u uw kind wel of niet laat overblijven.
 
De kosten voor het overblijven bedragen ook dit schooljaar weer ongeveer € 0,65 per kind per dag. Voor een kind in de onderbouw is dat € 60,- en voor een kind in de bovenbouw (vanaf groep 5) €  85,- per jaar.

Betalen gaat via “wis-collect”, een onderdeel van Social Schools, ons ouder communicatie platform. Hier krijgt u een bericht over via Social Schools en dit is gekoppeld aan een Ideal-betaling. Hierdoor hopen wij dat de betaling vlotter en gemakkelijker gaat lopen.

Contant betalen kan alleen bij uitzondering! Geef dit even door bij de directeur of bij Francis, de managementassistent.
Bij deelname aan het overblijven is het betalen van de overblijfkosten verplicht, geen betaling = geen overblijven.
Betaling kan ook in termijnen.

Als betalen wellicht lastig is kan de regeling vanuit de gemeente “kansen voor alle kinderen” wellicht helpen.
Werken met een “strippenkaart” kan ook als uw kind niet alle dagen (of incidenteel) overblijft, geef dit s.v.p. tijdig aan bij Daisy (coordinatie TSO) of bij iemand van de directie (Wendy of Michiel)

Het overblijven wordt geregeld en verzorgd door de coördinator i.s.m. de school en een aantal ouders. Per dag zijn er zo’n 6 overblijfouders nodig om alles in goede banen te leiden. De groepen 1, 2 en 3 worden ieder door ouders begeleid. De groepen 1 en 2 gaan eerst spelen (bij goed weer buiten) en dan in de klas een boterham eten. De hogere groepen eten met de eigen leerkracht en gaan daarna met de ouders naar buiten. Tijdens het overblijven zijn er ook steeds 2 personeelsleden buiten.

Het speelgoed en materialen dat in de pauze wordt gebruikt kopen we zelf (van het door u betaalde overblijfgeld).
Overblijfouders krijgen een vergoeding van vijf euro per keer.  De ouders ondertekenen een vrijwilligersovereenkomst en volgen veelal de basis- en vervolgcursus verantwoord overblijven of een andere scholing. Deze cursussen worden gegeven om de kwaliteit van het overblijven te garanderen.
 
Ook dit schooljaar zijn we weer op zoek naar nieuwe ouders/reserveouders. Alle hulp is welkom!!!
Wilt u zich hiervoor opgeven of heeft u andere vragen m.b.t. het overblijven neem dan contact op met de coördinator van “Overblijfgroep OBS Aan de Meule”.
 
Daisy Lanjouw (coördinator)          Tel. 06-12741116; email: tso.adm@kindante.nl