kinderraad

We vinden het belangrijk dat we als school vanuit de verschillende groepen die bij de school betrokken zijn informatie krijgen over hoe zij de school ervaren. Meedenken, ideeën inbrengen, laten weten wat je van iets vindt, stellen we op prijs. Uiteraard ook door de leerlingen. Vandaar dat er een Kinderraad is.
Na de verkiezingen voor de nieuwe kinderraad, is de raad vandaag voor het eerst bij elkaar geweest.
Een schone school, nieuwe speelmaterialen en leermaterialen en het interessant houden van het leren staan centraal.
We komen elke maand bij elkaar en gaan wanneer nodig ook in gesprek met leerkrachten, het overblijven en ouders.
De kinderraad bestaat dit jaar uit Gino, Guus, Dylan, Ravinia en Luc. Zij vertegenwoordigen alle kinderen vanaf de jongsten in groep 1 tot de oudsten in groep 8.