TSO

TSO
Overblijven op OBS Aan de Meule:

 
We hebben op onze school de mogelijkheid om tegen een beperkte vergoeding over te blijven. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Daarom ontvangen alle kinderen aan het begin van elk schooljaar een formulier waarop u als ouder of verzorger kunt aangeven of u uw kind wel of niet laat overblijven.
 
De kosten voor het overblijven bedragen ook dit schooljaar omgerekend weer zo'n € 0,65 per kind per dag. Voor een kind in de onderbouw is dat € 60,- en voor een kind in de bovenbouw (vanaf groep 5) €  85,- per jaar.
Betalen kan op de volgende manieren:
 • Via de link die via Social Schools-WisCollect wordt verstuurd;
 • Contant , maar vanwege het beperken van geldstromen in school kan contant betalen alleen bij uitzondering ! Geef dit even door bij de directeur of bij de managementassistent. 
  De mogelijkheid bestaat ook om in onderling overleg in termijnen te betalen (kleinste termijn is per maand), maak hierover afspraken met de directeur of met de coördinatie van de TSO. Werken met een "strippenkaart" kan ook als uw kind niet alle dagen (of incidenteel) overblijft.
   
  Het overblijven wordt geregeld en verzorgd door een coördinator, een assistent en een aantal vrijwillige overblijfouders. In elke pauze lopen er ook steeds 2 personeelsleden buiten. De groepen 1 en 2 worden ook door ouders in de klas begeleid. Deze kinderen gaan eerst spelen (bij goed weer buiten) en dan in de klas een boterham eten. De hogere groepen eten met de eigen leerkracht en gaan daarna naar buiten. Het speelgoed kopen we zelf (van het door u betaalde overblijfgeld).
  Overblijfouders krijgen een vergoeding van vijf euro per keer.  De ouders ondertekenen een vrijwilligers-overeenkomst en volgen de basis- en vervolgcursus verantwoord overblijven of een andere scholing. Deze cursussen worden gegeven om de kwaliteit van het overblijven te garanderen.
   
  Ook dit schooljaar zijn we steeds op zoek naar enthousiaste nieuwe ouders én reserveouders. Alle hulp is welkom!!!
  Wilt u zich hiervoor opgeven of heeft u andere vragen m.b.t. het overblijven neem dan contact op met de coördinator van "Overblijfgroep OBS Aan de Meule" (of met de directeur van school).
   
  Daisy Lanjouw (coördinator) Tel. 046-4525294 of email: tso.adm@kindante.nl