Samenwerking

Aan de Meule is onderdeel van Stichting Kindante en heeft regelmatig overleg met de zogenaamde Clusterscholen. Zo kan er gespard en overlegd worden over wat zich er op de scholen afspeelt en daar waar dat kan worden de handen ineen geslagen. Dit in het belang van alle kinderen in deze regio.
Aan de Meule is ook onderdeel van het samenwerkingsverband (www.swvvowestelijkemijnstreek.nl). Samen wordt er gekeken naar en gewerkt aan een passend aanbod van onderwijs voor alle leerlingen en streven we naar een zogenaamd thuisnabij en continu doorlopend schoolbezoek. Wanneer het samenwerkingsverband betrokken wordt, gaat dat altijd in samenspraak met de ouders!