OR

Ouderraad OBS Aan de Meule

 
De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die samen met het team diverse activiteiten organiseert, zoals het bezoek van Sinterklaas, het winterfeest, de carnavalsmiddag en -optocht en het familiefeest.
Op onze site kunt u zien wie er allemaal in de OR zit.
Gemiddeld 1 keer per 6 weken vergadert de ouderraad. De data van de vergaderingen staan op de site. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom.
Lijkt het u leuk om lid te worden van de ouderraad, dan kunt u contact opnemen met één van de leden, de voorzitter (Miranda van den Born, mirandarila@hotmail.com), met de leerkracht van uw kind of met Michiel Steinmetz, de directeur.
Bij het organiseren van de activiteiten is hulp van ouders onmisbaar. U zult dan ook dit schooljaar weer regelmatig een oproep ontvangen via de mail of via de social schools van de groep. Naast de gezelligheid om aan activiteiten deel te nemen, vinden kinderen het ook leuk wanneer hun ouders/verzorgers helpen op school.
 

Ouderbijdrage

 
De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage, en wordt naast eerder genoemde activiteiten ook gebruikt voor o.a. het schoolreisje, het schoolverlaterskamp en de musical.
Deze activiteiten behoren niet tot het gewone lesprogramma en daarom is uw bijdrage dus onmisbaar om dit alles te realiseren! Daar het een vrijwillige bijdrage betreft, kan het ook zijn dat u de bijdrage niet wilt betalen. Dat is uw keuze, al is het natuurlijk zo dat dit de organisatie van activiteiten kan beinvloeden. Hoe minder de bijdrage is die binnen komt, hoe minder activiteiten er mogelijk zijn.
 
Met uw bijdrage én de opbrengst van het oud papier dat maandelijks wordt opgehaald, kunnen we deze leuke activiteiten voor de kinderen organiseren.
De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar  € 25 per kind.
 
De kosten van de activiteiten die de Ouderraad organiseert, worden voor ongeveer de helft betaald vanuit de ouderbijdrage.
 

Oud papier ophalen

 
In deze kalender kunt u lezen dat de ouderraad jaarlijks een groot aantal activiteiten voor de kinderen organiseert. De kosten van deze activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage.
Om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden, heeft de ouderraad nog een andere inkomstenbron, namelijk het maandelijks ophalen van oud papier in Ophoven/Beekdal. Deze inkomstenbron levert omgerekend zo'n €30,- per "Aan de Meule"-kind aan inkomsten op.
Tevens draagt de school bij aan een goed milieu, want het scheiden van afval is iets waar Aan de Meule achter staat !


Wat moeten we daar voor doen?

Elke tweede zaterdag van de maand gaat een aantal "Aan de Meule"-ouders, -familieleden en/of -vrienden op pad om het oud papier van zo'n 1250 huishoudens te verzamelen. De gemeente levert twee papier-pers-auto's met chauffeur en Aan de Meule zorgt voor de ophalers. We werken met een twee-ploegen systeem. Elke ploeg neemt een deel van de route voor zijn rekening en bestaat uit drie ouders. Elke maand is dus de inzet van zes ouders nodig.
Elke maand is een groep verantwoordelijk voor het leveren van ophalers. In de kalender staat welke groep wanneer aan de beurt is. U kunt zich opgeven bij de klassenouder of bij de coördinator van het oud papier, Luuk van Dokkum (dokkumluuk@hotmail.com). Familieleden en vrienden zijn natuurlijk ook welkom om een helpende hand te bieden (mits minimaal 18 jaar). Vooral voor de maanden juli en augustus (vakantiemaanden) is tijdig opgeven erg fijn !
 
Als bedankje en extra stimulans krijgt u een korting van 5 euro op de ouderbijdrage per keer dat u oud papier ophaalt. Als we ons samen verantwoordelijk voelen voor het ophalen van het papier, moeten we deze klus kunnen klaren! Uiteindelijk profiteert élke leerling van Aan de Meule van de opbrengst! Uw hulp is dus nodig!!!
 
Hoe meer papier we ophalen, hoe meer geld we krijgen, dus zet elke 2e zaterdag van de maand uw oud papier buiten. En nodig vrienden, familie, buren en mede straat - en/of wijkbewoners, uit om datzelfde te doen. Ook als zij géén kinderen op OBS Aan de Meule hebben.
Gelieve het papier en karton niet in plastic zakken aan te bieden! Ophalen vindt plaats om 8:30 uur vanaf school.