Kanjerschool

Kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Wij zijn een Kanjerschool! Kanjertraining geeft ons handvatten voor het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is dé basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie activiteiten en spellen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten, bij school betrokken partners en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.