Welkom op de site van OBS Aan de Meule

OBS Aan de Meule werkt met Social Schools

Welkom op de site van OBS Aan de Meule

Kanjerschool

Kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Wij zijn een Kanjerschool! Kanjertraining geeft ons handvatten voor het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is dé basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie activiteiten en spellen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten, bij school betrokken partners en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
 

Jezelf mogen zijn

We horen het steeds weer terug van onze kinderen: op Aan de Meule mag je zijn wie je bent. Aan de Meule is een school waar je binnen de samen afgesproken ruimte vrij bent en kunt gaan en staan waar je wilt, je zelf keuzes mee mag maken en veel eigen verantwoordelijkheid krijgt. Je mag jezelf zijn in gezamelijkheid. We werken veel samen en zo ontdekken we veel over onszelf. Door middel van kindgesprekken kijken we naar onszelf en stellen onze eigen doelen bij. We werken we met een digitaal portfolio waar we zelf mogen laten zien wat we al kunnen reflecteren op onszelf en een positieve mindset.
Om goed zicht te krijgen op wat kinderen hierin graag willen en belangrijk vinden hebben we een kinderraad. Hierin zitten leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 die geregeld met de directeur in gesprek gaan over allerlei verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld over het schoolplein, duidelijke regels en afspraken en over het aantrekkelijk maken en houden van het onderwijs.

Je eigen Talent ontdekken

We vinden het erg belangrijk dat kinderen op Aan de Meule kunnen ontdekken wat hun talenten zijn. Zo worden er talentenstaions gehouden waar we groepsdoorbrekend mogen ontdekken waar we echt goed in zijn of gewoon ontzettend leuk vinden en werken we in domeinen samen met andere jaargroepen met allerlei cooperatieve en activerende werkvormen. Ook hebben we vele soorten (kunst) projecten, gastlessen, zijn we bezig met het ontwikkelen van een natuurlijke speelplaats met een buitenklas, doen we veel aan bewegend leren en is er iedere maand een open podium waar kinderen elkaar laten zien wat ze leuk vinden of waar ze trots op zijn.

"Aan de Meule draait om jou "

Deze gezamenlijk gedragen missie waarin we oprecht streven naar passende aandacht voor iedereen vormt voortdurend het uitgangspunt voor het maken van (beleids)keuzes en geeft richting aan waarbinnen eigen initiatief van leerkrachten mogelijk is en gestimuleerd wordt. We streven in samenspraak met bij school betrokken partners en Kindante als schoolbestuur naar gezamenlijke doelen en persoonlijke betrokkenheid.
De ontwikkeling van onze school zien we als een dynamisch proces. Regelmatig samen nadenken over de vraag "wat willen we met z'n allen realiseren" en hoe betrekken we de kinderen daarbij vinden we erg belangrijk.
 

Nog meer weten?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!