Burgerschap

Naast de zogenaamde kernvakken taal, rekenen en lezen, willen we graag dat kinderen via de basisschool de weg bewandelen, naar zoals we dat zo mooi noemen, zelfstandige burgers met een eigen kijk en mening op de maatschappij en de wereld.
Hoe we met elkaar omgaan en respect kunnen krijgen voor verschillende ideeën en meningen krijgt een belangrijke plek binnen de Kanjertraining. 
Nieuwsbegrip en Blink maken veel gebruik van actuele thema's die uitnodigen tot discussie en ook een aantal educatieve programma's helpen bij het krijgen van een eigen mening.
Programma's zoals "de week van de mediawijsheid", "lentekriebels" en "GIPS - gehandicapten informatie project scholen- dragen ook bij een een actueel maatschappijbeeld.
Onze maatschappelijke betrokkenheid tonen we o.a. door mee te doen aan projecten zoals het verzorgen van een bos, het scheiden van afval, de schone schoolomgeving en het adopteren van een oorlogsgraf op het plaatselijke Gemenebest-kerkhof.