21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. 

Ook op Aan de Meule proberen we deze 21e eeuwse vaardigheden te laten terugkomen in ons dagelijks lesgeven. 
Zo geven we les in Mediawijsheid in de groepen 4 t/m 8 met de methode Kidsweek Mediawijs:  http://www.kidsweekindeklas.nl/mediawijsheid/
Ook mochten we met een subsidie vanuit de provincie Limburg Beebots en Ozobots (programmeerbare robots) aanschaffen in het kader van Programmeren en Coderen (Computational Thinking) in het Basisonderwijs en maken de kinderen van groep 1 t/m groep 8 hier ook gebruik van.
Verder hebben we vaak projecten in het kader van STEMII (Onderzoekend leren) zoals bijvoorbeeld de 3D printer.

Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?

Het gaat om 11 competenties die weergegeven zijn in onderstaand model van de 21e eeuwse vaardigheden, van Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.

Op de website van SLO vind je een uitgebreide toelichting op het model en de vaardigheden

Een term die vaak wordt gebruikt, is 'digitale geletterdheid'. Dit is geen 21e eeuwse vaardigheid; het begrip duidt op de combinatie van de vaardigheden computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden. 

21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs

Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs. Dit proberen we dan ook op verschillende manieren te doen op Aan de Meule in de dagelijkse lespraktijk.

Model voor 21e eeuwse vaardigheden