Vanaf dit schooljaar werken we bij het rekenen m.b.v. de methode "getal & ruimte-junior".
De strategieën zoals ze bij deze aanpak gehanteerd worden zijn via onderstaande link in te zien. 
Dit kan helpend zijn om inzicht te krijgen bij hoe iets wordt uitgelegd of bij het helpen en begrijpen van uw kind als het komt tot een oplossing van een som/rekenprobleem.

rekenstrategieen.docx