Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is, geldt er in Nederland de leerplicht. Dit houdt in dat uw kind dan de op school vastgestelde lestijden volgt.
In een aantal situaties kunt u echter verlof aanvragen waardoor de lessen dan niet gevolgd hoeven te worden:
* verhuizing
* het bijwonen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (van familieleden)
* bij een ernstige ziekte van zogenaamde bloed- en aanverwanten
* bij het overlijden van bloed of aanverwanten
* bij het vieren van een huwelijks- of ambtsjubileum
* bij een religieuze verplichting (1 dag per verplichting)
* bij een gezinsvakantie buiten de reguliere vakantie (als een ouder/verzorger door de specifieke aard van
   zijn/haar beroep geen vakantie kan opnemen gedurende de schoolvakantie); hier zijn aanvullende 
   criteria aan gekoppeld, vraag daar naar op school.

Wilt u verlof aanvragen, doe dat dan s.v.p. zo snel mogelijk m.b.v. het verlofformulier.
Een verlofaanvraag wordt altijd individueel beoordeeld.

verlofaanvraag GO.pdf

Indien uw kind niet naar school kan komen wegens ziekte of uw kind komt later naar school, laat dat dan svp zo snel mogelijk weten !!