Stichting Kindante


Stichting Kindante verzorgt onderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. 

Door ons te richten op de kwaliteit van onderwijs met alles wat daarbij hoort, willen wij waarmaken dat het kind altijd voorop staat. Vandaag én morgen.

Bij Kindante is elk kind uniek en zijn alle kinderen gelijkwaardig. Kindante bestuurt 35 basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs. Dit zijn openbare, bijzondere (katholiek en protestants-christelijk) en algemeen bijzondere scholen. Elke Kindante-school heeft een eigen onderwijskundige aanpak en karakter.

Wat ze met elkaar delen is dat ze voortdurend met elkaar in ontwikkeling zijn om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden, uitgaand van de unieke talenten en behoeften van ieder kind. Daarbij staat naast 'leren leren' ook 'leren leven' centraal: kinderen hebben beide nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, kansrijke en betrokken volwassenen in onze 21e eeuwse samenleving.

Gezamenlijk hebben de Kindante-scholen circa 9.000 leerlingen. Het bestuur en bureau van Kindante werken vanuit Sittard.     
Onderwijs is in beweging. Kindante is in beweging. Maar hoezeer Kindante ook verandert, één ding blijft zeker hetzelfde: het kind staat voorop! Kindante heeft op basis van input uit alle geledingen van de stichting een toekomstgerichte onderwijskundige visie opgesteld. Het is een visie geschreven vanuit degenen waar het om gaat: de kinderen. Deze visie dient als inspiratie en voedingsbodem voor alle ontwikkelingen binnen Kindante en als leidraad voor ons denken en handelen.
Kindante is een stichting die het belang van het kind voorop stelt. Niet alleen in woorden, maar ook in de praktijk. De onderwijskundige visie is de kern van onze stichting, die breed wordt gedeeld en beleefd onder medewerkers, ouders, kinderen en onze kindpartners.

Ook Aan de Meule valt onder Stichting Kindante.

Klik hieronder om naar de Site van Stichting Kintante te gaan:

http://www.kindante.nl/

Contact:
tel: 046-4363366
e-mail: bureau@kindante.nl

Postadres en bezoekadres:
Dr. Nolenslaan 136
6136 GV Sittard