Regels en afspraken


Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen.

Hiervoor hebben we maandregels opgesteld en hebben we afgesproken wat we wenselijk gedrag vinden.
Ook onze Kanjertraining helpt hier bij!
Daarnaast spreken de groepen ook klassenregels af.

De kinderen kunnen met elkaar afspreken hoe ze de komende maand aan het gewenste gedrag gaan werken en hoe het gevierd kan worden wanneer "het" goed gaat.

Dit vinden we op school wenselijk gedrag:
 

 1. We gaan respectvol met elkaar om !!
 • Iemand beledigen hoort daar niet bij.
 • Iemand uitschelden doen we daarom niet.
 • Ook een grote mond hebben (brutaal zijn) vinden we op school onnodig.
 • Spullen van een ander laten we met rust (lenen = even vragen).
 • Praten mag je natuurlijk …. als je aan de beurt bent of meedoet aan een opdracht.
 • Door elkaar praten maakt het allemaal onduidelijk; dat doen we dus gewoon niet.
 • En schreeuwen hoort dus daar ook niet bij.
 • In Nederland is het normaal dat je diegene met wie je praat, aankijkt.
 • Stiekem iets doen wat eigenlijk niet mag, is respectloos.
 1. In de klas moeten we ons natuurlijk goed kunnen concentreren.
 • Het maken van herhaaldelijke geluiden in de klas laten we daarom achterwege.
 • Een opdracht willen we in rust kunnen uitvoeren en verstoren we daarom niet.
 1. Als we een gezamenlijke activiteit hebben zijn we daarbij betrokken en geïnteresseerd.
   
 2. Let goed op de "stemvolumes" en het gebruik van de bel; snel stil en aandachtig zijn is heel erg prettig !!
   
 3. Tikkertje doen, een "hihg five" geven tijdens een coöperatieve werkvorm of een fysiek spel doen is geen probleem.
Iemand bewust pijn doen wel !!
 1. De iPads gebruiken we op school volgens afspraak.
De opdracht die de leerkracht geeft, wordt uitgevoerd. Persoonlijke sites (zoals Facebook), spelletjessites, YouTube en andere niet relevante internetpagina's  worden niet bezocht.
 1. Heb je een probleem met iemand ? Dan maak je dat samen en met de leerkracht bespreekbaar.
 • Vervelende briefjes schrijven horen daar niet bij.
 • Een ander opstoken ook niet.
 • Net zo min als klikken en roddelen.
 • Pesten is écht heel erg.
 1. We willen graag eerlijk zijn tegen elkaar; voor liegen is dan geen plaats !
   
 2. In de school willen we graag rust, daar lopen we dus.
   
 3. Iedereen op school heeft het beste met jou voor. We vinden het dan ook prettig dat wanneer iemand een schoolse en goed uit te voeren opdracht geeft, je die ook uitvoert.
 • Let op de regel van de maand (kijk in de hal welke we allemaal al hebben)

De klas kan ook eigen regels en afspraken hebben, die kom je natuurlijk ook na.

Een voorbeeld van door de kinderen gemaakte afspraken::