De voorlopige agenda van onze eerstvolgende bijeenkomst (maandag 6/3 om 19.00 uur) is als volgt:

1. Opening en mededelingen
2. Vorig verslag (bijlage)
3. Identiteit en imago AdM
4. Communicatiemiddelen school-ouders (Dojo, Isy e.d.)
5. Feedback klankbordgroepen
6. Vervangingsproblematiek
7. Verkeerssituatie
8. Rondvraag en sluiting