Samenwerken
Iedereen krijgt een stukje touw. Vervolgens laat de leerkracht alle touwtjes los en moeten de kinderen proberen uit de knoop te komen en gaan ze op zoek wie het touwtje aan de andere kant vastheeft.
Zo ontstaat er 2-tallen.
Elk 2-tal krijgt de opdracht om 2 cijfers op de rug te 'tekenen', waar vervolgens een keersom mee gemaakt wordt. Wie lukt het om de juiste som en antwoord te voelen en uit te rekenen.
Een mooie vorm van samenwerken, 2-tallen maken en plezier te hebben!