talentenstations
Talenten en interesses van kinderen liggen breed uit elkaar. Door middel van een groepsdoorbrekend keuzeprogramma kunnen de kinderen uit groep 5 t/m 8 kiezen waar ze aan mee willen doen in een aanbod dat per 3 weken wisselt. Hierbij werken we ook samen met De Domijnen, Zuyd Hogeschool (beeldende creatieve therapie) en ouders.