Sinterklaas
Ook op OBS Aan de Meule wordt er aandacht besteed aan het feest van Sinterklaas. Het is een Nederlandse traditie en het leren kennen van en omgaan met verschillende tradities en feesten is een onderdeel binnen het openbaar onderwijs. Uiteraard staat het wel iedereen vrij om straks op 5 december mee te doen aan een niet Sint-gerelateerde activiteit. Vannacht zijn in elk geval de Rommelpieten op school geweest (en zo te zien het paard van Sinterklaas ook). Ze hebben flink huisgehouden, maar gelukkig waren de kinderen zo lief om te helpen met opruimen en de rust snel was wedergekeerd :-)